Môi trường và cơ chế thành tạo cát đỏ Phan Thiết – GS.TS. Trần...

Cát đỏ Phan Thiết là một thành tạo địa chất hấp dẫn và được nhiều người trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu...

Phát hiện tướng Kyanit – Tanc trong các thành tạo biến chất Paleozoi sớm...

Tổ hợp khoáng vật Kyanit - Tanc được các nhà thạch học đặc biệt chú ý vì nó đặc trưng cho tướng có chế...

For the recognition of Vietnam’s sovereignty on the East Sea and Vietnam’s attitude in...

National sovereignty and territorial integrity are solemn matters, of which national territory and border are closely related. Modern international law and practice recognize the...

Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc với cơ chế giải...

Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu những nguyên tắc, quy định và nội dung của Công ước Luật Biển năm 1982 về cơ chế...

Khoa học pháp lý và giải pháp pháp lý nhằm góp phần phục vụ...

Khoa học pháp lý và giải pháp pháp lý nhằm góp phần phục vụ chiến lược tiến ra biển, làm chủ biển và đấu...

Bàn thêm về nguyên tắc chiếm hữu thực sự và chủ quyền của Việt...

Bài-đăng-tạp-chí-Xưa-và-nay-9.9.2019Tải xuống

Bài mới