Quy chế pháp lý quốc tế chung về biển, đảo và những vấn đề...

Tóm tắt: Khái niệm “đảo”, “quần đảo”, “quốc gia quần đảo” và các khái niệm pháp lý liên quan (“đảo nhân tạo”, “thiết bị công...

Tính pháp lý của bức thư cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi Trung...

Tóm tắt: Để khẳng định chủ quyền trái phép của mình trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Trung Quốc đã viện...

Phát hiện tướng Kyanit – Tanc trong các thành tạo biến chất Paleozoi sớm...

Tổ hợp khoáng vật Kyanit - Tanc được các nhà thạch học đặc biệt chú ý vì nó đặc trưng cho tướng có chế...

For the recognition of Vietnam’s sovereignty on the East Sea and Vietnam’s attitude in...

National sovereignty and territorial integrity are solemn matters, of which national territory and border are closely related. Modern international law and practice recognize the...

Tổng quan về chính sách, pháp luật biển Việt Nam – PGS.TS. Nguyễn Bá...

Tóm tắt. Có thể thấy rằng, trải qua thời gian dài, với những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với tình hình và nhiệm...

Áp dụng các nguyên tắc về thụ đắc lãnh thổ trong Luật quốc tế...

Áp dụng các nguyên tắc về thụ đắc lãnh thổ trong luật quốc tế “…Pháp luật quốc tế ghi nhận một trong những cơ sở...

Pháp luật Việt Nam về phân vùng, quản lý tổng hợp vùng ven bờ...

Tóm tắt. Bài viết này đề cập một tổng quan về các quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay liên quan đến việc...

Bài mới