For the recognition of Vietnam’s sovereignty on the East Sea and Vietnam’s attitude in...

National sovereignty and territorial integrity are solemn matters, of which national territory and border are closely related. Modern international law and practice recognize the...

Pháp luật một số quốc gia trên thế giới về phòng, chống và bồi...

Tóm tắt: Trong bài viết này, tác giả sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về pháp luật phòng, chống và bồi thường thiệt...

Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc với cơ chế giải...

Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu những nguyên tắc, quy định và nội dung của Công ước Luật Biển năm 1982 về cơ chế...

Tính pháp lý của bức thư cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi Trung...

Tóm tắt: Để khẳng định chủ quyền trái phép của mình trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Trung Quốc đã viện...

Tranh chấp về phân định biển giữa Peru và Chile tại Tòa án công...

Tóm tắt: Ngày 16/01/2008, Cộng hòa Peru nộp tại Cơ quan thư ký của Tòa án Công lý Quốc tế của Liên Hơp quốc một...

Nguyên tắc công bằng trong phân định thềm lục địa và các vùng biển...

Tóm tắt: Nguyên tắc công bằng là nguyên tắc cơ bản và nền tảng trong phân định biển nói riêng và phân định thềm lục...

Những định hướng về hợp tác cùng phát triển trước tham vọng độc chiếm...

Mô hình “hợp tác cùng phát triển” đã được thực hiện từ lâu trên thế giới, điển hình nhất là Hiệp ước Svalbard ngày...

Khoa học pháp lý và giải pháp pháp lý nhằm góp phần phục vụ...

Khoa học pháp lý và giải pháp pháp lý nhằm góp phần phục vụ chiến lược tiến ra biển, làm chủ biển và đấu...

Bài mới