Pháp luật Việt Nam về phân vùng, quản lý tổng hợp vùng ven bờ...

Tóm tắt. Bài viết này đề cập một tổng quan về các quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay liên quan đến việc...

Về việc ký kết hiệp định hợp tác nghề cá ở vịnh Bắc Bộ...

Tóm tắt. Với sự ra đời của Công ước Luật biển 1982, các quốc gia ven biển được phép mở rộng vùng đặc quyền kinh...

Áp dụng các nguyên tắc về thụ đắc lãnh thổ trong Luật quốc tế...

Áp dụng các nguyên tắc về thụ đắc lãnh thổ trong luật quốc tế “…Pháp luật quốc tế ghi nhận một trong những cơ sở...

Quy chế pháp lý quốc tế chung về biển, đảo và những vấn đề...

Tóm tắt: Khái niệm “đảo”, “quần đảo”, “quốc gia quần đảo” và các khái niệm pháp lý liên quan (“đảo nhân tạo”, “thiết bị công...

Về chủ quyền lịch sử, pháp lý của Việt Nam đối với hai quần...

Tóm tắt. Bài viết đưa ra những minh chứng pháp lý khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với quần...

Các vùng khai thác chung trong luật quốc tế hiện đại – PGS.TS. Nguyễn...

Tóm tắt. Các vùng khai thác chung trên biển và quy chế pháp lý điều chỉnh đối với chúng ngày càng phát triển trong thực...

Môi trường và cơ chế thành tạo cát đỏ Phan Thiết – GS.TS. Trần...

Cát đỏ Phan Thiết là một thành tạo địa chất hấp dẫn và được nhiều người trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu...

Vấn đề phân định biển trong luật biển quốc tế hiện đại – PGS.TS....

Phân định biển và quá trình hoạch định đường ranh giới giữa hai hay nhiều quốc gia có các vùng biển tiếp giáp hoặc...

Vai trò thành phần cấp hạt của trầm tích tầng mặt trong địa chất...

Thành phần cấp hạt là một tiêu chí quan trọng để nghiên cứu trầm tích tầng mặt, đồng thời cũng có giá trị cao...

Phát hiện tướng Kyanit – Tanc trong các thành tạo biến chất Paleozoi sớm...

Tổ hợp khoáng vật Kyanit - Tanc được các nhà thạch học đặc biệt chú ý vì nó đặc trưng cho tướng có chế...

Bài mới