Áp dụng các nguyên tắc về thụ đắc lãnh thổ trong Luật quốc tế...

Áp dụng các nguyên tắc về thụ đắc lãnh thổ trong luật quốc tế “…Pháp luật quốc tế ghi nhận một trong những cơ sở...

Quy chế pháp lý quốc tế chung về biển, đảo và những vấn đề...

Tóm tắt: Khái niệm “đảo”, “quần đảo”, “quốc gia quần đảo” và các khái niệm pháp lý liên quan (“đảo nhân tạo”, “thiết bị công...

Về chủ quyền lịch sử, pháp lý của Việt Nam đối với hai quần...

Tóm tắt. Bài viết đưa ra những minh chứng pháp lý khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với quần...

Các vùng khai thác chung trong luật quốc tế hiện đại – PGS.TS. Nguyễn...

Tóm tắt. Các vùng khai thác chung trên biển và quy chế pháp lý điều chỉnh đối với chúng ngày càng phát triển trong thực...

Môi trường và cơ chế thành tạo cát đỏ Phan Thiết – GS.TS. Trần...

Cát đỏ Phan Thiết là một thành tạo địa chất hấp dẫn và được nhiều người trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu...

Vấn đề phân định biển trong luật biển quốc tế hiện đại – PGS.TS....

Phân định biển và quá trình hoạch định đường ranh giới giữa hai hay nhiều quốc gia có các vùng biển tiếp giáp hoặc...

Vai trò thành phần cấp hạt của trầm tích tầng mặt trong địa chất...

Thành phần cấp hạt là một tiêu chí quan trọng để nghiên cứu trầm tích tầng mặt, đồng thời cũng có giá trị cao...

Phát hiện tướng Kyanit – Tanc trong các thành tạo biến chất Paleozoi sớm...

Tổ hợp khoáng vật Kyanit - Tanc được các nhà thạch học đặc biệt chú ý vì nó đặc trưng cho tướng có chế...

Cơ chế giải quyết tranh chấp trên biển theo Công ước Luật biển 1982...

Việc giải quyết tranh chấp trên biển trong Luật quốc tế hiện đại chủ yếu dựa trên các quy định của Công ước của...

Tổng quan về chính sách, pháp luật biển Việt Nam – PGS.TS. Nguyễn Bá...

Tóm tắt. Có thể thấy rằng, trải qua thời gian dài, với những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với tình hình và nhiệm...

Bài mới